Ikn280 » Specials » Longziekten

Longaandoeningen

Longaandoeningen Longziekten komen veel voor in de wereld. Dit is deels een gevolg van roken en deels van andere oorzaken. De meest voorkomende longaandoeningen zijn longontsteking (pneumonie), astma, COPD, klaplong (pneumothorax) en longembolie. In deze special vindt u informatie over astma, COPD, klaplong (pneumothorax) en longembolie.

Indeling


Astma

Astma is een veel voorkomende chronische aandoening van de luchtwegen. De meest voorkomende symptomen van astma zijn kortademigheid, benauwdheid, hoesten en een piepende ademhaling. Hoe astma precies ontstaat is nog niet geheel bekend. Wel is bekend dat twee factoren een grote rol spelen, dit zijn atopie en hyperreactiviteit van de luchtwegen. In dit artikel leest u alles over astma.

COPD (chronic obstructive pulmonary disease)

COPD is de afkorting voor chronic obstructive pulmonary disease, dit is een verzamelnaam voor verschillende longziekten waarvan de belangrijkste chronische bronchitis en longemfyseem zijn. De belangrijkste klacht bij COPD is ernstige benauwdheid. COPD is een veel voorkomende ziekte en roken is de belangrijkste risicofactor. De behandeling van COPD bestaat dan ook uit stoppen met roken en eventueel medicatie. In dit artikel leest u alles over COPD.

Klaplong (pneumothorax)

Bij een klaplong (ook wel pneumothorax) zit er lucht in de borstholte, in de ruimte tussen het long- en het borstvlies. Dit zorgt ervoor dat de long samenvalt, oftewel in elkaar klapt, vandaar de naam klaplong. Een klaplong geeft vaak klachten van pijn in de borstkas, kortademigheid en een belemmering bij het ademhalen. In dit artikel leest u alles over de klaplong.

Longembolie

Een longembolie (LE) is een aandoening waarbij een bloedstolsel vanuit een ader (meestal in de benen) losschiet en vast komt te zitten in de longslagaders, die de longen van bloed voorzien. Hierdoor wordt een deel van de longen minder goed doorbloed en kan er minder zuurstof worden opgenomen in het bloed. Dit kan dodelijk aflopen. In dit artikel leest u alles over longembolieën.
Astma, een veel voorkomende chronische luchtwegaandoening

Astma, een veel voorkomende chronische luchtwegaandoening

Astma is een veel voorkomende chronische aandoening van de luchtwegen. De meest voorkomende symptomen zijn kortademigheid, benauwdheid, hoesten en een piepende ademhaling. Hoe astma ontstaat is nog ni…
COPD; chronic obstructive pulmonary disease

COPD; chronic obstructive pulmonary disease

COPD is een afkorting voor chronic obstructive pulmonary disease. Dit is een verzamelnaam voor verschillende longziekten, waarvan de belangrijkste chronische bronchitis en longemfyseem zijn. Het belan…
Pneumothorax (klaplong)

Pneumothorax (klaplong)

Pneumothorax is de medische term voor een klaplong. Bij een klaplong zit er lucht in de borstholte, in de ruimte tussen het long- en het borstvlies. Dit zorgt ervoor dat de long samenvalt, oftewel in…
Longembolie (LE), een potentieel dodelijke aandoening

Longembolie (LE), een potentieel dodelijke aandoening

Een longembolie (LE) is een aandoening waarbij een bloedstolsel (trombus of thrombus) vanuit een ader losschiet en vast komt te zitten in de slagaders die de longen van bloed voorzien. Hierdoor wordt…
Gepubliceerd door Ikn280 op 02-12-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.